Đầu tiên bạn cần đăng nhập tài khoản Teezily trước.Sau đó mới đọc tiếp nhé

Truy cập địa chỉ sau:

https://www.teezily.com/oauth/applications 

Click "New Application"

Sau đó nhập thông tin như ảnh bên dưới.

Sau khi click Submit ta nhận được mã api key

Sau khi có mã ta tiến hành nhập vào chức năng upload như sau:

 

Tạo Upload